Divendres 25 de septembre de 2020: Última volta al port de 2020

Aprofita la última volta al port de la temporada 2020:

 Volta al Port de 1 hora amb comentari històric i visió submarina:

Única sortida: Divendres 25 de septembre a les 10:00h del martí.