Sortidas últims dies de la temporada

Durant els últims dies de la temporada, Yellow Catamarans ofereix els siguiënts sortides:

 

1. Voltes al Port:

Diumenge 27/10 fins al Dijous 31/10: tots els dies a les 10:30h i 12:00h.

 

2. Última Visitea a l' Illa del Rei:

Diumenge 27/10 a les 8:45h.

Comprar